Į pagrindinį puslapį Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapis Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąStudijosMokslinė veiklaFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos

Studijų programos aprašymasEnglish version of this page


PAGRINDINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS

AUTOMATIKA
Pasirenkamos pakraipos: automatinės sistemos, aviaciniai elektros įrenginiai.

ELEKTRONIKA
Pasirenkamos pakraipos: elektronika ir ryšiai, kompiuterizuotos elektroninės sistemos, elektroninė aparatūra ir kompiuterinė technika, aviacinė elektronika.

MAGISTRATŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS

AUTOMATIKA
Pasirenkama pakraipa: automatinės sistemos.

ELEKTRONIKA
Pasirenkamos pakraipos: elektronika ir ryšiai, kompiuterizuotos elektroninės sistemos, elektroninė aparatūra ir kompiuterinė technika.

      Elektronikos fakulteto pagrindinių studijų programų studentai pirmaisiais metais studijuoja bendrojo humanitarinio ir socialinio aukštojo lavinimo bei studijuojamos mokslo srities bendrųjų pagrindų dalykus. Po dviejų mokymosi metų jie renkasi studijų programos pakraipą.

----------------------------------------------------------------------------------
Automatika
      Automatikos studijų programoje rengiami įvairių automatizuotų įrenginių eksploatavimo ir naujų automatinių sistemų projektavimo, gamybos bei derinimo specialistai. Universitetinės žinios, gaunamos bakalaurų studijose, įgalina greitai specializuotis ir adaptuotis bet kurios pramonės šakos, transporto, energetikos, statybos, ryšių įmonėse ir kultūros įstaigose.
      Pirmųjų kursų automatikos studijų programos studentai be mokslo srities bendrųjų pagrindų dalykų studijuoja ir mokslo krypties specialaus lavinimo dalykus - elektrotechniką, elektronikos pagrindus, elektromechanines sistemas. Aukštesniuose kursuose studijuojama: automatinio valdymo teorija ir skaitmeninis sistemų valdymas bei elektromechaninių sistemų valdymas, mikroprocesoriai, automatizavimo technika, elektros įrenginių eksploatacija ir elektros energijos tiekimas.
      Pasirinkę AUTOMATINIŲ SISTEMŲ pakraipą studijuoja sistemų automatizuotą projektavimą ir technologijų valdymą; pasirinkę AVIACINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ pakraipą studijuoja avionikos pagrindus ir orlaivių automatinio valdymo teoriją.
      Automatikos specialybės bakalaurai, norėdami įgyti daugiau specialiųjų žinių, gali tęsti studijas ir įgyti elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo magistro laipsnį.

-----------------------------------------------------------------------------------
Elektronika
      Buityje, gamyboje, ryšiuose, transporte, medicinoje ir prekyboje neapsieinama be elektroninės aparatūros ir kompiuterinės technikos. Be jų neįmanoma informacinių ir valdymo sistemų, bankų, policijos ir kitų tarnybų bei struktūrų veikla. Todėl visame pasaulyje nuolat didėja techniškai išsilavinusių, kūrybingų ir iniciatyvių elektronikos specialistų poreikis.
      Pirmųjų kursų elektronikos programos studijų studentai studijuoja matematiką, fiziką, chemiją, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, informacines technologijas ir kitus mokslo srities bendrųjų pagrindų dalykus. Specialybės bazinės disciplinos yra elektronikos pagrindai,elektrotechnika, signalai ir grandinės, loginės ir analoginės schemos, elektrodinamikos pagrindai. Aukštesniuose kursuose studijuojamas skaitmeninis signalų apdorojimas, mikroschemų projektavimas ir technologija, mikroprocesoriai, mikrobangų technika, ryšių teorija ir technika, kompiuteriai ir jų architektūra bei periferija, elektroninės aparatūros konstravimo pagrindai bei automatizuoto jos projektavimo pagrindai. Kiti studijuojami dalykai priklauso nuo pasirinktos studijų pakraipos. Siūloma rinktis ELEKTRONIKOS IR RYŠIŲ, KOMPIUTERIZUOTŲ ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ, AVIACINĖS ELEKTRONIKOS arba ELEKTRONINĖS APARATŪROS IR KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS pakraipą. Ketverių metų pagrindinės studijos baigiasi bakalauro baigiamojo darbo rengimu ir gynimu.
      Elektronikos taikymo sritys labai įvairios. Todėl elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo bakalaurai, siekdami pagilinti savo žinias pasirinktoje srityje, gali toliau mokytis specializuotose profesinėse arba magistratūros studijose.
      Elektronikos fakulteto Elektroninių sistemų ir Kompiuterių inžinerijos katedroms dėstant specialiąsias disciplinas talkina mokslininkai iš Matematikos ir informatikos, Puslaidininkių fizikos ir Fizikos institutų.

 

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas