Į pagrindinį puslapį Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapis Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąMokslinė veiklaSkaitykite paskutiniuosius skelbimusFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos


 

 

 

 

 

Studijų pakraipos
Atgal į studijų programų puslapį
Atgal į pagrindinį puslapį
English version of this page
Pasirenkamų dalykų TREČIOJO kurso studentams registracija 2005/2006 mokslo metams pavasario ir rudens semestruose


Pasirenkami dalykai yra dvejopi - laisvai pasirenkami 5 semestre ir pakraipos pasirinkimai 5 ir 6 semestruose.

Elektronikos fakultetas siūlo TREČIOJO kurso studentams tris technologijos mokslų laisvai pasirenkamus dalykus. Laisvai pasirenkamus dalykus nepriklausomai nuo studijų programos studentai renkasi laisvai. Dalykas bus dėstomas, jei jo studijoms registruosis ne mažiau kaip 30 studentų. Maksimalus dalykui užsirašiusių studentų skaičius neturi viršyti 130 (didžiausias auditorijos vietų skaičius). Iki 2005 m. rugsėjo 23 d. 10% užsirašiusiųjų galės pakeisti pasirenkamą dalyką taip, kad naujų klausytojų skaičius neviršytų 10% buvusių klausytojų skaičiaus. Laisvai pasirenkamų dalykų pasirinkimą reikia registruoti reikia iki 2005 m. gegužės 31 d. katedroje, pasiūliusioje dalykų modulius. Konsultacijos grupių seniūnams suteiks studijų komiteto pirmininkas prof. R. Martavičius (Elektroninių sistemų katedra 426/427 kab.).

Pakraipos pasirinkimus kiekvienais mokslo metais numato profilinės katedros. Jos nustato kiekviename pakraipos pasirenkamame dalyke priimamų studentų skaičių. Šis skaičius gali būti viršytas iki 10% nuo nustatytos ribos. Pakraipos pasirinkimus registruoja atitinkamų dalykų paskaitas skaitantys dėstytojai. Registracijos pradžia bus paskelbta atitinkamo dalyko pirmųjų paskaitų metu, aptariant atsiskaitymo už studijų dalyką tvarką. Registruotis reikia iki 2005 m. rugsėjo 23 d.

 

 

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas