Į pagrindinį puslapį Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapis Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąStudijosMokslinė veiklaSkaitykite paskutiniuosius skelbimusFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos

Atgal į studijų puslapį
English version of this page

Studijų moduliai
Pagrindinės studijos
 


ELREB3001.
Elektronikos pagrindai 1 - 3 kr. (48T, 16P, 56S).
Įvadas. Elektrono kaip mikrodalelės savybės. Kietųjų kūnų sandara. Elektronų energijos juostos. Kietųjų kūnų laisvųjų elektronų savybės. Puslaidininkių krūvininkai. Kietųjų kūnų elektrinis laidumas. Nevienalyčiai puslaidininkiai, pn sandūros. Kontaktiniai ir paviršiniai reiškiniai. Apibendrinimas.
Prieš tai studijuoti modulius: FMFIB1001, FMCHB1001, FMMMB1004, FMMMB2005.
S. Štaras


ELREB4001.
Elektronikos pagrindai 2 - 3,5 kr. (48T, 16L, 76S).
Puslaidininkiniai diodai. Tranzistoriai. Lauko tranzistoriai. Tiristoriai. Optinės elektronikos puslaidininkiniai prietaisai. Puslaidininkinių IS gamybos technologiniai procesai. Puslaidininkinių IS elementai. Akustoelektronikos įtaisai. Informacijos atvaizdavimo įtaisai. Apibendrinimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001.
S. Štaras


ELREB4003.
Elektronikos pagrindai - 1 kr. (40S).
Studentų savarankiško darbo įgūdžių ugdymas, gilinantis į neaprėptas laboratoriniuose darbuose temas (IS technologiniai procesai, akustoelektroninių įtaisų projektiniai skaičiavimai), arba rengiant mokslinį referatą.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB4001, ELREB4002.
S. Štaras


ELRAB4001.
Elektrotechninės medžiagos - 3 kr. (48T, 16L, 56S).
Elektrotechninių medžiagų fizikiniai pagrindai. Fizikiniai procesai dielektrikuose. Dielektrinės medžiagos, jų savybės ir charakteristikos. Laidininkai, jų savybės ir charakteristikos. Magnetinės medžiagos, jų savybės ir charakteristikos. Puslaidininkinės medžiagos, jų savybės ir charakteristikos. Medžiagų panaudojimas elektrotechninių ir elektroninių įtaisų gamyboje. Naujos elektroninės technikos medžiagos.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELAUB3001.
A. Marcinkevičius


ELREB4002.
Signalai ir grandinės 1 - 4,5 kr. (64T, 16L, 32P, 68S).
Dvipolių ir keturpolių pagrindinės dažninės charakteristikos. Paprasčiausių grandinėlių dažninės charakteristikos. Rezonansiniai procesai grandinėse. Keturpoliai. Elektriniai filtrai. Ilgosios linijos be nuostolių ir su jais. Determinuotieji video ir radijo virpesiai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELAUB3001.
R. Martavičius, J. Skardžius
Studijų medžiaga (parengė prof. habil. dr. R. Martavičius),ELREB5001.
Loginės schemos - 4 kr. (64T, 32L, 64S).
Skaičiavimo sistemos ir kodai. Loginės funkcijos. Logikos algebra. Dvipolių tranzistorių loginiai elementai. Vienpolių tranzistorių loginiai elementai. Loginių elementų parametrai. Loginių elementų mikroschemos. Kombinacinės loginės schemos ir jų projektavimas. Kombinacinių loginių schemų sudarymas iš loginių elementų mikroschemų, vidutinio integravimo laipsnių mikroschemų ir programuojamų loginių matricų. Kombinacinės ir trigerinės schemos. Baziniai trigeriai ir jų aprašymas. Įvairūs trigeriai. Populiarios trigerinės schemos. Sinchroninių trigerinių schemų projektavimas. Loginių signalų generatoriai. Loginių mikroschemų taikymo praktiniai klausimai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB4001, ELREB4002.
R. Kirvaitis


ELREB5002.
Signalai ir grandinės 2 - 2,5 kr. (48T, 16L, 36S).
Tiesinių grandinių analizės metodai, veikiant jose sudėtingiems virpesiams. Netiesinių grandinių teorijos pagrindai. Netiesiniai įrenginiai. Virpesių generatoriai. Atsitiktiniai virpesiai ir procesai. Atsitiktinių virpesių perdavimas per tiesines ir netiesines grandines. Diskretieji virpesiai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB3002, ELAUB4002.
R. Martavičius, J. Skardžius


ELREB5002.
Signalai ir grandinės - 1 kr. (40S).
Determinuotų virpesių spektrų radimas ir spektro pločio apskaičiavimas. Tiesinių grandinių dažninių charakteristikų kompiuterizuota analizė. Grandinių analizė dažniniu metodu. Pereinamųjų procesų tiesinėse grandinėse apskaičiavimas. Ilgųjų linijų tyrimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB3002, ELAUB4002, ELREB4002.
R. MartavičiusELREB5003.
Skaitmeninių signalų apdorojimas - 4 kr. (48T, 32L, 80S).
Signalai, sistemos ir signalų apdorojimas. Signalų klasifikacija. Dažnio sąvoka tolydinio ir diskretinio laiko signaluose. Keitikliai. Diskretinio laiko signalai ir sistemos, jų analizė. z transformacija, jos savybės ir taikymas signalų ir sistemų analizėje. Analoginių ir diskretinio laiko signalų dažninė analizė. Furjė transformacijos diskretinio laiko signalams savybės. Signalų diskretizavimas laiko ir dažnių srityse. Tiesinių, nekintančių laike sistemų aprašymas ir analizė dažnių srityje. Tiesinės, nekintančios laike sistemos kaip dažniui selektyvūs filtrai. Tiesinės filtracijos metodai, besiremiantys diskretine Furjė transformacija. Kepstrinė analizė.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB4002, ELRE B5002.
R. Lipeika

Pratybų medžiaga (parengė dr. R. Pupeikis)


ELREB5004.
Elektrodinamikos pagrindai - 3 kr. (48T, 16P, 56S).
Pagrindiniai makroskopinės elektrodinamikos dėsniai. Plokščiųjų elektromagnetinių bangų sklidimas, atspindžiai, interferencija. Bendroji bangolaidžių teorija. Stačiakampiai apskritieji koaksialieji ir optiniai bangolaidžiai.
Z. Vainoris


ELRAB5001.
Mikroschemų projektavimas ir technologija - 3,5 kr. (64T, 32L, 44S).
Mikroschemų klasifikacija. Dvipolių silicio integrinių schemų elementų konstrukcijų skaičiavimas ir analizė. Vienpolių MOP, KMOP ir BiKMOP integrinių schemų konstrukcijų analizė ir elementų skaičiavimas. Dvipolių ir vienpolių integrinių schemų topologijos projektavimas. Mikrotechnologijos procesai: epitaksija, difuzija, jonų implantacija, mikrolitografija, dielektrinių sluoksnių formavimas. Galio arsenido integrinių schemų projektavimas ir technologijos. Didelės integrinės schemos ir sistemos.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRAB4001, ELREB4001.
A. Marcinkevičius
Paskaitų teorinė medžiaga (parengė prof. habil. dr. A. Marcinkevičius)


ELREB5005.
Signalai ir grandinės - 1 kr. (40S).
Determinuotų virpesių spektrų radimas ir spektro pločio apskaičiavimas. Tiesinių grandinių dažninių charakteristikų kompiuterizuota analizė. Grandinių analizė dažniniu metodu. Pereinamųjų procesų tiesinėse grandinėse apskaičiavimas. Ilgųjų linijų tyrimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB3002, ELAUB4002, ELREB4002.
R. Martavičius


ELRAB5002.
Mikroschemų projektavimas ir technologija - 1 kr. (40S).
Silicio dvipolės, MOP, KMOP integrinės schemos elementų konstrukcijos skaičiavimas. Technologinių procesų (terminės difuzijos, jonų implantacijos, oksidacijos, litografijos) modeliavimas. Kristalo topologijos sudarymas ir gamybos maršruto parinkimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB4001.
A. Marcinkevičius


ELRAB6001.
Mikroprocesoriai - 3,5 kr. (48T, 32L, 60S).
Bendrieji mikroprocesorių (MP) klausimai. Informacijos pateikimo forma. Dvejetainė aritmetika. Apibendrintoji universalaus MP struktūra. Aštuonių skilčių MP: struktūra, komandų sistema, programavimas. 80x86 šeimos MP. MMX technologija. RISC architektūros MP. MP sistemos. MP sistemų atminties įtaisai. Informacijos įvestis - išvestis. MP tobulėjimo tendencijos.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5001, ELREB5002, ELREB5003.
A. Gražulevičius
Laboratorinių darbų medžiaga (parengė doc. A. Gražulevičius)


ELREB6001.
Analoginės schemos - 3,5 kr. (48T, 32L, 60S).
Bendrosios žinios: analoginių schemų ypatumai; analoginių schemų klasifikavimas. Stiprintuvai. Stiprintuvai su vienu įėjimu ir vienu išėjimu. Grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose. Diferenciniai stiprintuvai. Operaciniai stiprintuvai. Operacinių stiprintuvų taikymai. Analoginės schemos skaitmeninėms ir analoginėms ESM. Analoginiai raktai. Komparatoriai. Skaitmeniniai-analoginiai ir analoginiai-skaitmeniniai keitikliai. Generatorių schemos. Analoginių schemų mikroschemų taikymo aparatūroje ypatumai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB4001, ELREB4002.
R. Kirvaitis
Paskaitų teorinė medžiaga (parengė prof. habil. dr. R. Kirvaitis ir prof. habil. dr. R. Martavičius)

ELRAB6002.
Mikrobangų technika - 4,5 kr. (64T, 16L, 32P, 68S).
Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Antenų sudarymo principai ir jų konstrukcijos. Radijo bangų sklidimas. Bangolaidinių ir mikrojuostelinių elementų konstrukcijos.
K. Maceika


ELREB6003.
Ryšių teorijos pagrindai - 2 kr. (32T, 16P, 32S).
Matematiniai informacinių procesų analizės metodai. Ryšio kanalo signalai ir jų matematiniai modeliai. Kiekybiniai informacijos kriterijai. Informacijos perdavimo fiziniu kanalu problemos. Atsparus trukdžiams informacijos kodavimas. Cikliniai kodai.
Prieš tai studijuoti modulius: FMMMB3006, FMMMB4010, ELREB4002, ELREB5002.
A. Montvilas
Paskaitų teorinė medžiaga (parengė doc. V. Urbanavičius)
Į

ELREB6004.
Loginės ir analoginės schemos - 1 kr. (40S).
Reikiamas funkcijas vykdančių loginių ir analoginių schemų sudarymas ir tobulinimas. Loginių ir analoginių schemų maketavimas ir modeliavimas. Loginių ir analoginių schemų analitinis ir eksperimentinis tyrimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5001, ELREB6001.
R. Kirvaitis


ELRAB6003.
Mikroprocesoriai - 1 kr. (40S).
Radijo matavimo prietaiso mikroprocesorinis valdymas. Elektromechaninio įrenginio mikroprocesorinis valdymas. 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemos analizė. Referatas mikroprocesorine tematika.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRAB6001.
A. Gražulevičius


ELREB7001.
Ryšių technika - 2,5 kr. (36T, 12L, 52S).
Radiotechninės sistemos, siųstuvai, imtuvai. Bendrosios žinios apie siųstuvus. Siųstuvų mazgai. Tipiniai siųstuvai. Siųstuvų projektavimo principai. Bendrosios žinios apie imtuvus. Imtuvų mazgai. Įvairios paskirties imtuvai. Imtuvų projektavimo principai. Faksimilinio ryšio įrenginiai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5001, ELREB5002, ELREB5003, ELREB6001.
R. Pocius


ELREB7002.
Elektroniniai matavimai - 3,5 kr. (48T, 24L, 68S).
Įvadas. Matavimo signalų generatoriai. Įtampų matavimas. Virpesių galios matavimas. Elektroniniai oscilografai. Signalų parametrų matuokliai. Spektro analizatoriai. Dažnių, laiko intervalų ir fazių skirtumo matavimas. Varžų, talpų ir induktyvumų parametrų matavimai. Matavimo-informacinių sistemų sudarymo principai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELAUB4001, ELREB4002, ELREB5002, ELRAB6001, ELRAB6002.
A. Seilius


ELREB7003.
Kompiuteriai ir jų architektūra - 2 kr. (36T, 12L, 32S).
Apibendrinta kompiuterių struktūra. Sisteminiai blokai. Sisteminės plokštės. CISC architektūros procesoriai. RISC architektūros procesoriai. Procesorių lygiagretusis darbas. Sisteminės magistralės. Šiuolaikiškų kompiuterių atminties loginė organizacija. Operatyvioji atmintis. Spartinančioji atmintis. Pastovioji atmintis. Atminties šiuolaikiškos mikroschemos. Diskiniai bei disketiniai duomenų kaupikliai. Kompiuterių videosistemos. Kompiuterių tinklai. Operacinės sistemos.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5001, ELRAB6001.
V. Urbanavičius
Paskaitų teorinė medžiaga (parengė doc. V. Urbanavičius)
i

ELRAB7001.
Kompiuterių periferija ir sistemos - 2 kr. (48T, 16L, 16S).
Informacijos kodavimas ir apdorojimas. Duomenys: formatai, įvedimas, išvedimas, perdavimas, saugojimas. Standartiniai ir nestandartiniai duomenų įvedimo ir išvedimo įrenginiai. Kontroleriai, interfeisai. Klaviatūros, manipuliatoriai, vairolazdės, šviesos plunksnos, skaitmeniniai koduotojai, skaitliai, spausdintuvai, braižytuvai: klasifikacija, parametrai, konstrukcijos. Daugialypė aplinka. Distancinis duomenų perdavimas: įranga, protokolai. Kompiuterinės sistemos ir jų architektūros. Daugiaprocesorinės sistemos. Realaus laiko ir paskirstytosios sistemos. Tinklai.
Prieš tai studijuoti modulius: FMIIB2006, FMIIB3011, ELRAB6001, ELREB7003.
J. Skardžius


ELREB7004.
Televizija - 2,5 kr. (36T, 24L, 40S).
Fizikiniai TV pagrindai. TV vaizdo signalų gavimas, sudėtis, dažnių spektrai. TV sistemos ir standartai. TV centrų struktūra. TV imtuvų struktūra, elementai, jų funkcijos ir charakteristikos. Skaitmeninė, palydovinė, informacinė, kabelinė, pagerintos kokybės ir raiškioji bei stereo TV.
Prieš tai studijuoti modulius:ELREB3001, ELREB4001, ELREB4002, ELREB5001, ELREB5002, ELREB5003, ELREB6001, ELREB6002, ELREB6003.
V. Mališauskas


ELREB7005.
Objektinis programavimas - 2,5 kr. (24T, 24L, 52S).
Objektinio programavimo teorijos apžvalga. Objekto identiškumo, inkapsuliacijos, informacijos nuslėpimo, objekto matomumo, klasės, superklasės, metaklasės, tipo ir paveldėjimo sąvokos. Objektinio programavimo metodų taikymas praktiniams inžinerijos ir signalų apdorojimo uždaviniams spręsti.
Prieš tai studijuoti modulius: FMIIB2006, FMIIB3011.
A. Čaplinskas


ELREB7006.
Kompiuteriai ir jų architektūra - 1.5 kr. (60S).
Mikroprocesorių struktūros ir veikimas. Kompiuterių atminties struktūros analizė. Kompiuterių videosistemos, bazinės įvedimo-išvedimo sistemos, operatyviosios atminties ir sisteminių magistralių analizė ir valdymas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5001, ELRAB6001, ELREB7003.
V. Urbanavičius


ELRAB7003.
Kompiuterių periferija ir sistemos - 1,5 kr. (60S).
Kompiuterių ir periferinių įrenginių interfeisų projektavimas.
Prieš tai studijuoti modulius: FMIIB2006, FMIIB3011, ELRAB7001, ELREB7003, ELRAB6001.
J. Skardžius


ELRAB8001.
EA konstravimo ir gamybos pagrindai - 4,5 kr. (48T, 24L, 12P, 96S).
EA (elektroninės aparatūros) elektromagnetinis suderinamumas. Ekranavimas. Įžeminimas. Kiti triukšmų sumažinimo būdai. Skaitmeninių schemų technologija (ST). Aukštų dažnių ir greitų impulsų ST. Analoginių ir didelės galios ST. Mikrobangų diapazono ST. Spausdintinis montažas. EA šiluminio režimo užtikrinimas. EA projektavimas ir gamybos organizavimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRAB7007, ELRAB6002, ELREB6001, ELREB5002, ELREB4002.
J. Skudutis


ELRAB8002.
Automatizuoto EA projektavimo pagrindai - 3 kr. (32T, 32L, 56S).
Įvadas: taikymas, sąvokos, terminai, apibrėžimai, istorija. EA automatizuoto projektavimo matematiniai pagrindai: aibių teorijos, matricų algebros ir grafų teorijos pagrindai. Elektroninių sistemų modeliavimas: mikro, makro ir meta lygių modeliai. Sistemų modeliavimas tiesiniais grafais. Laukų modeliavimas. Baigtinių elementų metodų taikymas laukų modeliavimui. Schemų projektavimo automatizavimas: būsenos lygčių sudarymo, sprendimo ir analizės metodai. Loginių schemų sintezės ir analizės metodai. Schemų automatizuotas konstravimas: komponavimas, komponenčių dėstymas plokščioje erdvėje, trasavimas. Integrinių schemų topologijos ir fotošablonų automatizuotas projektavimas. Automatizuoto projektavimo sistemų techninis ir programinis aprūpinimas.
Prieš tai studijuoti modulius: FMMMB3006, FMMMB4010, ELRAB4002, ELREB5004, ELRAB6002, ELRAB8001.
J. Skardžius


ELREB8001.
Ryšių sistemų pagrindai - 3 kr. (48T, 12P, 60S).
Bendrosios žinios apie radiotechnines informacijos perdavimo sistemas (RIPS). Signalų formavimas nepertraukiamų pranešimų perdavimo sistemose (NPPS). Signalų priėmimas NPPS. Signalų formavimo principai diskretinių pranešimų perdavimo sistemose (DPPS). Optimalus signalų priėmimas DPPS. RIPS realizavimo principai. Ryšio tinklų sudarymo principai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB4002, ELREB5002, ELREB5003, ELREB6001, ELREB6002, ELREB6003, ELREB7001, ELRE B7004.
R. Pocius


ELREB8002.
Audiovideotechnika - 3 kr. (48T, 12L, 60S).
Elektroakustinės, akustinės sistemos. Stiprintuvai, ekvalaizeriai. Garso efektų įrenginiai. Garso įrašų aparatinė, mikšeriniai pultai. Analoginiai ir skaitmeniniai audiomagnetofonai. Kompaktinių audiodiskų grotuvai. Analoginiai ir skaitmeniniai videomagnetofonai. Videokameros. Kompaktinių videodiskų grotuvai. Videoprojektoriai. Videosalė, videoteatras (namų, profesionalus).
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB4001, ELREB4002, ELREB5001, ELREB5002, ELREB5003, ELREB6001, ELREB6002, ELREB6003, ELREB7001, ELREB7004.
V. Mališauskas


ELREB8003.
SSA priemonės - 3 kr. (48T, 12L, 60S).
Žinios apie šiuolaikines SSA priemones ir jų sudėtines dalis, architektūrą bei programavimą. Naujausieji skaitmeninio signalo apdorojimo procesoriai, dirbtinių neuronų tinklai bei jų taikymas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5003, ELREB7003.
Š. Paulikas, D. Navakauskas


ELREB8004.
Ryšių sistemų pagrindai - 1 kr. (40S).
Radiofoninio arba profesionalaus ryšio imtuvo schemos sudarymas ir mazgų skaičiavimas. Radijo valdymo sistemos siųstuvo arba imtuvo schemų sudarymas ir mazgų skaičiavimas. Vietinio ryšio tinklo sudarymas ir ryšio linijų parinkimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB4002, ELREB5002, ELREB5003, ELREB6001, ELREB6002, ELREB6003, ELREB7001, ELRE B7004, ELREB8001.
R. Pocius


ELRAB8003.
EA konstravimo ir gamybos pagrindai - 1 kr. (40 S).
Interfeiso plokštės projektavimas. Skysčio lygio matuoklis. Kodinis užraktas. Pulso matuoklis. Elektroninis termometras. Automatinio garažo vartų atidarymo sistema. Kompiuterizuota apsaugos sistema. Elektromagnetinių laukų modeliavimas. Šiluminių laukų modeliavimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRAB8001, ELRAB8002.
J. Skudutis


ELREB8005.
SSA priemonės - 1 kr. (40S).
Skaitmeninio filtro projektavimas.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5003, ELREB7003, ELREB8003.
Š. Paulikas, D.Navakauskas


 

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas