Į pagrindinį puslapį Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapis Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąStudijosMokslinė veiklaSkaitykite paskutiniuosius skelbimusFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos

Atgal į studijų puslapį
English version of this page

Studijų moduliai
 
Magistrantūros studijos

ELREM1001.
Signalai ir jų apdorojimas - 5 kr. (48T, 16P, 136S).
Signalų teorijos elementai. Apribotojo spektro signalai. Diskretieji signalai ir jų apdorojimas. Skaitmeniniai signalai. Greitoji Furjė transformacija. Tiesinis optimalusis filtravimas. Kepstrinė analizė.
R. Martavičius

ELREM1002.
Fizikinė ir funkcinė elektronika - 5 kr. (48T,16P,136S).
Elektroniniai mikrobangiai prietaisai (klistronai, magnetronai, bėgančiosios bangos lempos, kiti prietaisai). Didelės veikimo spartos puslaidininkiniai prietaisai (Gano, griūtiniai-dreifiniai ir kiti diodai, homostruktūriniai ir heterostruktūriniai sandūriniai, lauko ir kiti tranzistoriai). Funkcinės elektronikos kryptys. Optinės elektronikos įtaisai. Akustinės elektronikos įtaisai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB3001, ELREB4001, ELREB5004.
S. Štaras

ELRAM2001.
Teoriniai projektavimo pagrindai - 4 kr. (48T, 16P, 96S).
Sudėtingos sistemos ir sisteminė analizė. Procesų ir sistemų eksperimentinis tyrimas. Pasyvusis ir aktyvusis eksperimentai. Aktyviojo eksperimento planavimas. Eksperimento rezultatų analizė. Ekstremalūs eksperimentai. Tikslumo teorijos pagrindai. Elektronikos elementų ir sistemų patikimumas. Rezervavimas. Rezervuotų sistemų optimizavimas. Remontuojamų sistemų patikimumas. Masinio aptarnavimo sistemų modeliai patikimumo teorijoje. Modeliavimo ir prognozavimo teorijos pagrindai.
Prieš tai studijuoti modulius: FMMMM1001.
A. Gražulevičius

ELREM2001.
Statistinė radiotechnika - 4 kr. (48T, 16P, 96S).
Atsitiktiniai dydžiai ir jų pakeitimai. Atsitiktiniai procesai ir laukai. Koreliacinės ir kovariacinės funkcijos. Atsitiktiniai Gauso procesai. Baltasis Gauso triukšmas. Markovo atsitiktiniai procesai. Markovo grandinės. Diskretiniai ir nepertraukiami Markovo procesai. Matematinės statistikos uždaviniai ir optimalus signalų priėmimas.
R.Pocius

ELREM2002.
Schemų analizė ir sintezė - 4 kr. (32T, 32L, 96S).
Įvairios daugelio kintamųjų loginių reiškinių minimizavimo technikos. Teigiamos ir neigiamos logikos kombinacinių schemų sintezė – projektavimas iš vidutinio integravimo laipsnio mikroschemų ir programuojamų loginių matricų. Kombinacinių loginių schemų analizė. Sinchroninių trigerinių schemų sintezė – projektavimas iš vidutinio integravimo laipsnio mikroschemų ir programuojamų loginių matricų. Asinchroninių trigerinių schemų projektavimas. Trigerinių schemų analizė.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5001, ELREB6001.
R. Kirvaitis

ELREM2003.
Signalų apdorojimas ryšių sistemose - 5 (1) kr. (48T, 16P, 136S).
Ryšių sistemų bei tinklų struktūrų ir jų vykdomų funkcijų apžvalga ir klasifikacija. Informaciniai ir pagalbiniai (kontroliniai ir valdantieji) signalai. Signalų diskretizacija. Kokybinės charakteristikos. Duomenų kompresija. Kodų teorijos pagrindai. Optimalių sprendimų teorija, jos įtaka techniniams sprendimams. Dupleksinis perdavimas dvilaide linija. Masinio aptarnavimo teorijos elementai. Aptarnavimo strategijos. Aptarnavimo kokybė. Paketų komutavimas. Tinklo įrangos funkcijos.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5003, ELREB8001.
A. Kajackas

ELRAM2002.
Kompiuterinės informacinės sistemos. - 5 (1.5) kr. (48T, 16P, 136S).
Informacinės sistemos ir jų klasifikacija. Kompiuterinės informacinės sistemos. Ryšio "klientas-serveris" organizacija, protokolai ir vartotojo interfeisai. Perduodamų duomenų formatai. Daugialypių terpių duomenys ir jų perdavimo technologijos. Duomenų bazės ir jų klasifikacija. Duomenų bazių valdymo sistemos. Informacinių sistemų projektavimo metodologijos ir modeliai. Šiuolaikinės informacinės technologijos. WWW technologijos.
J. Skardžius

ELRAM2003.
Signaliniai procesoriai - 5 (1,5) kr. (48T, 16P, 136S).
Pagrindinės signalinių procesorių charakteristikos ir jų bazinė architektūra. Sisteminis interfeisas. Interfeisas su atmintimi. Aritmetinių įtaisų architektūra. Programų valdymas. Duomenų perdavimas. Nuoseklusis prievadas. Taimerio architektūra ir veikimas. Procesoriaus programinis modelis. Procesorių programavimo pavyzdžiai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRAB6001.
A. Gražulevičius

ELREM2004.
Mikrobangų technika - 5 (1) kr. (48T, 16P, 136S).
Mikrobangų daugiapolių ir jų plačiajuosčio derinimo būdai, derinimo grandinės, reaktyviniai elementai, ateniuatoriai, apkrovos, filtrai, fazės keitikliai, feritiniai mikrobangų įtaisai, optinio diapazono įtaisai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB5004.
Z. Vainoris

ELREM3001.
Radiotechninių sistemų analizė ir sintezė - 4 kr. (48T, 16P, 96S).
Bendrosios sistemų teorijos žinios. Radiotechninių sistemų analizė. Atsitiktiniai procesai tiesinėse sistemose. Kvazioptimalūs ir optimalūs tiesiniai filtrai. Atsitiktinių procesų analizė netiesinėse sistemose. Teoriniai filtracijos pagrindai. Sistemų ir signalų identifikavimas. Sistemų sintezės elementai.
Prieš tai studijuoti modulius:ELREB4002, ELREB6003, ELREB7001, ELREM2001, ELREM2002, ELREM2003.
R. Pocius

ELREM3002.
Matavimų automatizavimas - 4 kr. (32T, 32L, 96S).
Informacinės matavimo sistemos ir jų struktūros. Justukai. Pagrindiniai signalų keitimo būdai. Keitikliai. Kompiuterio IBM PC universalioji duomenų perdavimo šyna. Nestandartinių prietaisų jungimo prie personalinių kompiuterių jungimo būdai. Techniniai ir programiniai interfeisai. Matematiniai matavimo rezultatų apdorojimo metodai.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB7002, ELREB7003.
A. Gurskas

ELREM3003.
Šiuolaikinės ryšių sistemos - 4 (1) kr. (48T, 16P, 96S).
Skaitmeninės informacijos perdavimo sistemos: modemai, pleziochroninės hierarchijos sistemos, sinchroninės hierarchijos sistemos. Perdavimo sistemų projektavimas. Komutacinės sistemos. Kanalų komutavimas. Aptarnavimo kokybė. Aptarnavimo strategijos. Paketų komutavimas. Lyginamoji kanalų ir paketų komutavimo analizė. Ryšių tinklai. Intelektualūs tinklai. Mobilaus ryšio tinklai: NMT, GSM.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB8001, ELREM2003.
A. Kajackas

ELRAM3001.
Šiuolaikinė optoelektronika - 3 kr. (32T, 16P, 72S).
Optiniai šviesolaidžiai ir skaidulos: tipai, konstrukcijos, laukų struktūros, bangų sklidimas, matavimai. Aktyviosios skaidulos šviesos stiprintuvams. Šviesos moduliatoriai ir demoduliatoriai. Optoelektroninių sistemų šviesos šaltiniai: dujiniai, puslaidininkiniai, šviesolaidiniai lazeriai. 3-ojo ir 4-ojo lygio lazerinės sistemos. Fotoimtuvai. Optinės ryšio sistemos. Skaitmeninės telefoninės ir TV komunikacijos. Optinės ryšio sistemos kompiuterių tinklams. Optoelektroniniai įtaisai signalų apdorojimui. Šiuolaikinė koherentinė optoelektronika.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREM1002, ELREM2004.
J. Skardžius

ELRAM3003.
Mikrobangų didelės integrinės schemos - 4 (1) kr. (48T, 16P, 96S).
Mikrobangų puslaidininkinių didelių integrinių schemų (DIS) klasifikacija, projektavimo metodai ir technologijos. Mažų matmenų (submikroninių) tranzistorių geometrijos skaičiavimas ir charakteristikų modeliavimas. Galio arsenido DIS projektavimas. Technologinių procesų modeliavimas ir integracija mikrobangų DIS gamyboje. Puslaidininkinių IS greičio ir integracijos didinimo problemos.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRAB5001, ELRAB6002, ELRAB8002.
A. Marcinkevičius

ELRAM3006.
Elektromagnetinis suderinamumas - 3 kr. (32T, 16P, 72S).
Techniniai, ekonominiai ir organizaciniai elektromagnetinio suderinamumo pagrindai. Trukdžių šaltiniai, jų kontrolė, pasyvieji kovos būdai. Elektromagnetinio suderinamumo uždavinių sprendimas projektuojamoje aparatūroje. Apsaugos nuo viršįtampių ir statinės elektros priemonės.
K. Maceika

ELREM3005.
Kompiuterių tinklai - 4 (1) kr. (32T, 32L, 96S).
Įvadas į kompiuterių tinklus. OSI modelis. Protokolai lokaliuose kompiuterių tinkluose. Tiltai, maršrutizatoriai ir tiltai-maršrutizatoriai. Šliuzai. Belaidis kompiuterių tinklas. Protokolai globaliuose tinkluose. ĮSDN tinklas. ATM standartas. Potinklių jungimo į tinklą problemos. Tinklų administravimas. Sistemų integravimo problemos kompiuterių tinkle.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB7003, ELREB8001.
A. Gurskas

ELREM3006.
Operacinės sistemos - 3 kr. (32T, 16L, 72S).
Įvadas į operacines sistemas. Operacinių sistemų klasifikavimas. Operacinių sistemų struktūros, jų interfeisai. Bendrosios paskirties, specialiosios paskirties, tinklinės, daugelio vartotojų, paskirstytosios operacinės sistemos. Operacinių sistemų konfigūravimas ir priežiūra. Operacinių sistemų vystymosi kryptys.
Prieš tai studijuoti modulius: ELREB7003, ELREB6001, ELREB5001.
A. Gurskas

ELREM3004.
Elektrodinaminių įtaisų projektavimas - 4 (1) kr. (48T, 16P, 96S).
Mikrobangų įtaisų matematinio modeliavimo pagrindai. Perdavimo linijų ir jų elementų modeliai. Spiralinių ir meandrinių įtaisų modeliai. Signalinių traktų dažninių ir laikinių charakteristikų skaičiavimas. Elektrodinaminių įtaisų projektavimo programinė įranga.
Prieš tai studijuoti modulius: ELRE5004, ELREM2004.
S. Štaras

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas