Šiuolaikinės SSA priemonės
D. Navakauskas, Š. Paulikas, V. Urbanavičius, R. Martavičius

Kurso strategija

,,Šiuolaikinės SSA priemonės“ nuotolinių studijų kursas orientuotas į savarankišką mokymąsi, t. y. nereikalauja dėstytojų priežiūros. Tačiau iškilus kurso vartotojams neaiškumų, jie gali su kurso rengėjais susisiekti elektroniniu paštu ir išspręsti atsiradusią problemą. Kursas skirtas studentams, vidurinių mokyklų vyresnių klasių moksleiviams, o taip pat savarankiškai besilavinantiems asmenims.

Teorinė kurso medžiaga yra pateikta 2 dalimis skirtomis dirbtinių neuronų tinklų teorijai bei paslėptiesiems Markovo procesams. Kiekviena dalis yra suskirstyta į temas, kurių iš viso yra 15. Kiekviena tema turi smulkesnes dalis --- skyrius, kurie yra nedidelės apimties ir nesunkiai įsisavinami. Teorinėje kurso medžiagoje yra pateikta 290 formulių, 78 paveikslai, 3 lentelės bei 14 pavyzdžių. Pilna temų teorinė medžiaga taip pat yra pateikiama atskirais failais PDF formatu, kuriuos galima parsisiųsti, išspausdinti ir studijuoti atidžiau. Atskirame kurso puslapyje yra pateikiamas siūlomos skaityti literatūros sąrašas --- nuorodos.

Kas kiekvieną temą --- įsisavinus pakankamą medžiagos kiekį --- pateikiamas pasitikrinimo testas, kuriuo galima įvertinti savo žinias. Teste atsitiktine tvarka pateikiami klausimai ir galimi atsakymų variantai. Įvykdžius testą, parodoma, kurie klausimai buvo atsakyti klaidingai. Testą galima atlikti neribotą skaičių kartų. Kursas parengtas kaip mokomoji priemonė studijuojantiems (taip pat ir besidominantiems) ,,Šiuolaikinės SSA priemonės“ dalyką, todėl šio kurso vartotojo žinios turi būti vertinamos dėstytojo atitinkamoje mokymo įstaigoje egzamine ar įskaitoje.

Reikalavimai kurso vartotojui

,,Šiuolaikinės SSA priemonės“ kurso vartotoju gali būti bet kuris žmogus, turintis kompiuterį ir priėjimą prie Interneto. Kurso peržiūrai reikalinga Interneto naršyklė Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x ar naujesnės versijos. Tekstiniams failams įrašytiems PDF formatu skaityti reikalinga laisvai platinama Acrobat Reader programa.