Į pagrindinį puslapį Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąStudijosMokslinė veiklaSkaitykite paskutiniuosius skelbimusFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos

Telekomunikacijų inžinerijos katedra
 
Adresas:
Telefonas:
Faksas:
E-mail:
Katedros vedėjas:
Reikalų tvarkytoja:

Naugarduko 41, LT-2006 Vilnius, Lietuva
(+370) 5 274 49 77,
(+370) 5 274 47 70,
telekomunikacija@el.vgtu.lt
prof. habil. dr. Algimantas Kajackas
inž. Violeta Butkevičienė

 English version of this page


Apie katedrą


    
2002 m. įkurta Telekomunikacijų inžinerijos katedra.
    2002 m. katedros vedėju paskirtas prof., habil. dr. A. Kajackas

 

Katedros dėstytojai
Katedros mokslinių tyrimų kryptys:
  • Elektromagnetinių laukų tyrimas. Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas

  • Adaptyviųjų bevielių lokaliųjų tinklų - WLAN protokolų modelių sudarymas ir tyrimai

Apgintos disertacijos ir habilitaciniai darbai:

 

2004 m.

 

Katedros leidiniai:

 

2004 m.

 

Mokslinės veiklos ataskaita:

 

2004 m.

 

Studijų dalykai:

      Telekomunikacijų teorija, ryšių technika, ryšių sistemos, informacijos perdavimo sistemos, telekomunikacijų technologijos, telekomunikacijų tinklai, telekomunikacijų tinklų kūrimo ir vystymo metodologija,  telekomunikacijų verslo raidos strategija, telekomunikacinės sistemos ir signalai, stochastiniai procesai telekomunikacijose, radijo prieigos, telekomunikacijų vystymo procesai, informacijos apsauga, specializuotos signalų apdorojimo priemonės ir jų taikymai, telekomunikacijų tinklų ir paslaugų techninė - ekonominė analizė.

Katedros laboratorijos:

      Mokomosios laboratorijos yra kūrimo stadijoje. Tyrimo objektai – telekomunikacijų sistemų įrenginiai, sistemos bei procesai. Pagal tematiką laboratorijos skiriamos į tris grupes: Telekomunikacijų tinklų, Informacijos perdavimo sistemų ir  Telekomunikacijų technologijų laboratorijos.

 

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas