Į pagrindinį puslapį Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąStudijosMokslinė veiklaSkaitykite paskutiniuosius skelbimusFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos

Elektroninių sistemų katedra
 
Adresas:
Telefonas:
Faksas:
E-mail:
Katedros vedėjas:
Reikalų tvarkytoja:

Naugarduko 41, LT-2006 Vilnius, Lietuva
(+370) 5 274 47 65,
(+370) 5 274 47 70,
e.sistemos@el.vgtu.lt
prof. habil. dr. Romanas Martavičius
inž. Rita Raguckienė

English version of this page

Apie katedrą


    1964 m. buvo įkurta Radijo technologijos katedra.
    1966 m. ši katedra suskilo į dvi - Radijo technologijos ir Radioelektronikos.
    1991 m. atkurta Radioelektronikos katedra.
    2000 m. radioelektronikos katedros vedėju išrinktas prof. R.Martavičius.
 

Katedros dėstytojai


Kontaktinė informacija

Katedros mokslinių tyrimų kryptys:

    

  • Skaitmeninio signalų apdorojimo tyrimas ir taikymas.

  • Elektromagnetinių bangų sklidimo tyrimas, siekiant padidinti mobilių telekomunikacijų patikimumą.

  • Skaitmeninių metodų taikymas elektromagnetinių laukų ir elektrodinaminių įtaisų tyrimui.

  • Mikroelektroninių ir optoelektroninių įtaisų tyrimas ir tobulinimas, siekiant padidinti informacijos apdorojimo spartą.

  • Telekomunikacijų alternatyvių technologijų modelių sudarymas ir lyginamoji analizė.

Apgintos disertacijos ir habilitaciniai darbai:

  1991 m. 1994 m. 1995 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m. 2001 m. 

Katedros leidiniai:

  1991 m. 1992 m. 1993 m. 1994 m. 1995 m. 1996 m. 1997 m. 1998 m. 1999 m. 2000 m. 2001 m. 

Mokslinės veiklos ataskaita:

    
  2001 m.

Studijų dalykai:
    Elektronikos pagrindai, signalai ir grandinės, loginės ir analoginės schemos, elektrodinamikos pagrindai, mikrobangų technika, elektroniniai matavimai, skaitmeninis signalų apdorojimas, kompiuterių architektūra, ryšių technika, televizija, audiovideotechnika ir daug kitų pakraipos dalykų.
 
Katedros laboratorijos:
     Kompiuterių, Elektronikos pagrindų, Elektros grandinių, Schemotechnikos, Techninės elektrodinamikos, Siųstuvų ir imtuvų, Audio- ir videotechnikos bei kitos laboratorijos. Katedros laboratorinė bazė naudojama kitų fakultetų studentams rengti. Pagal Aviacijos instituto studentų studijų programas katedroje dėstomi elektros grandinių ir signalų bei skaitmeninės elektronikos dalykai.
 
 

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas