Studijų medžiaga
 
Elektrotechnika:
   1. Elektrotechnikos laboratoriniai darbai:
             ▪  Nr.1
             ▪  Nr.5

   2. Elektrotechnika. Uždavinynas.
   3. Elektrotechnika. Namų darbų metodiniai nurodymai.

Gamybinė ir gaisrinė automatika:

   1. Laboratoriniai darbai.
   2. Kursinio darbo metodiniai nurodymai.
   3. Paskaitų konspektas. II-a dalis.

Automatinės saugos sistemos:

   1. Laboratoriniai darbai.
   2. Paskaitų konspektas.