2001 metų katedros leidiniai          Cituojamuose tarptautiniuose ir užsienio žurnaluose

 • S. Balevichus, J. Novickij, O. Kiprijanovich and other. Manganite Based Strong Magnetic Field Sensors Used for Magnetocumulative Generators // Material Science Forum. Trans. Tech. Publication Ltd. 4 pusl.

  Recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio žurnaluose

 • Z. Jankauskas, L. Laurinavichus. Ring-Shape Antenna Modeling and Diffraction Measurements // Measurement Science Review. Journal of the Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences. ISSN 13354-8871. September 2001, Vol. 1, No.1. P. 207–209. 01T.

 • L. Laurinavichus, J. Novickij, V. Filipavichus. The Accuracy of Pulsed Magnetoplasma Interferometer Measuring Electrical Properties of Semiconductors // Measurement Science Review. Journal of the Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences. ISSN 13354-8871. September 2001, Vol. 1, No.1. P. 223–227.   01T

         Recenzuojamuose Lietuvos žurnaluose

 • Z. Jankauskas, L. Laurinavičius. Žiedinės antenos modeliavimas ir difrakcijos matavimai // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija, 2001. Nr. 1(30). P. 49–52.

 • V. Kvedaras. Stroboskopinių pikinio detektavimo keitiklių savųjų triukšmų tyrimas // Elektronika ir elektrotechnika.  Kaunas: Technologija, 2001.  Nr 3 (32). P. 53–58.

         Tarptautinių konferencijų darbuose 

 • S. Balevichus, J. Novickij, O. Kiprijanovich and other. Manganite Based Strong Magnetic Field Sensors Used for Magnetocumulative Generators // Proc. Of International Conference UFPS 11, Vilnius, Lithuania, September 2001. 4 psl.

 • Z. Jankauskas, L. Laurinavichus. Ring-Shape Antenna Modeling and Diffraction Measurements // Proc. Int. Conf. On Measurement „MEASUREMENT“ 2001. Smolenice, Slovak Republic, 2001. P. 70–72.  01T

 • L. Laurinavichus, J. Novickij, V. Filipavichus. The Accuracy of Pulsed Magnetoplasma Interferometer Measuring Electrical Properties of Semiconductors // Proc. Int. Conf. On measurement „MEASUREMENT“2001. – Smolenice, Slovak Republic, 2001. P. 57–60.   01T

         Kituose moksliniuose darbuose

 • L. Laurinavichus, J. Novickij, V. Filipavichus. The Accuracy of Pulsed Magnetoplasma Interferometer Measuring Electrical Properties of Semiconductors // Proc. of 3-d International Conference IMEKO TC-7 „Measurement 2001“. Smolenice, Slovak Republic, 2001. P. 223–227.   01T