2001 metais išspausdinti straipsniai

  

 • A. Dambrauskas. Automatinių valdymo sistemų optimizavimo uždaviniai // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.5 (34). Kaunas: Technologija. 2001. P. 59–66.

 •       A. Dambrauskas, A. Morkūnas. Algorythmical Methods of Synthesis of Process Control Systems // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.2 (31). Kaunas: Technologija. 2001. P. 34–37.

 •       B. Karaliūnas. Tiesiaeigio variklio su trumpa antrine dalimi spektrinės charakteristikos // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.5 (34). Kaunas: Technologija. 2001. P. 88–93.

 •       E. Matkevičius. Komunikacinis modulis ir jo valdymo algoritmai // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.5(34). Kaunas: Technologija. 2001. P. 67–75.

 •       R. Rinkevičienė, A.Poška.  Slankiojamojo judesio tiesiaeigių elektros pavarų charakteristikos // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.4 (33). Kaunas: Technologija. 2001. P. 24–28.

 •       A. Smilgevičius. Vienfazės apvijos paskirstymas ir magnetovaros harmoninė sudėtis // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.4 (33). Kaunas: Technologija. 2001. P. 29–32.

 •       A. Smilgevičius, A. Poška, R. Rinkevičienė, Č. Teišerskas. Specialiosios automatinės sistemos su tiesiaeigėmis elektros pavaromis // Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. Nr.5(34). Kaunas: Technologija. 2001. P. 76–87.

            Tarptautinių konferencijų darbuose 

 •      B.Karaliūnas. Electromagnetic interferences and the ways of their reduction // Proceedings of XI International Conference. „Electromagnetic Disturbances EMD 2001. Overvoltages in Power-Electronic and Computer Engineering“. Bialystok (Poland). 2001. P. 8.3-1–8.3-4.

 •       L.Radzevičius, E.Radzevičius. Prevention and assesment of events originated of exploitation of electric equipments // Proceedings of XI International Conference „Electromagnetic Disturbances EMD 2001. Overvoltages in Power-Electronic and Computer Engineering“. Bialystok (Poland). 2001. P. 8.1-1–8.1-2.

 •       A.Poška, R.Rinkevičienė. Automatic System of Shunting Faulted Phase for Elimination Overvoltages // Proceedings of XI International Conference „Electromagnetic Disturbances EMD 2001. Overvoltages in Power-Electronic and Computer Engineering“. Bialystok (Poland). 2001. P. 8.2-1–8.2.-4.

 •       A.Poška, R.Rinkevičienė, J.Zubaitis. Short-time duty linear electric drives of industrial mechanisms // Materials of the 16th International Conference on Production Research ICPR-16. Praha, Czech Republic, 29 July–3 August 2001. P. 18.

               Kitoje mokslinėje spaudoje

 •       B. Karaliūnas. Tiesiaeigio variklio su trumpa antrine dalimi kompleksiniai spektrai // Lietuvos mokslas ir pramonė. Energetikos ir elektrotechnikos technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2001. P. 116–117.

 •       A. Poška, Č. Teišerskas, Z. Savickienė, A. Šlepikas. Galų efekto įtaka didelių slydimų zonoje veikiančių tiesiaeigių asinchroninių variklių charakteristikoms // Lietuvos mokslas ir pramonė. Energetikos ir elektrotechnikos technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2001. P. 122–123.

 •       L. Radzevičius, E. Radzevičius. Elektros įrenginių projektavimo, gamybos ir eksploatavimo nauji techniniai ir teisiniai aspektai // Lietuvos mokslas ir pramonė. Energetikos ir elektrotechnikos technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2001. P. 118–119.

 •     J. Klimavičius, A. Smilgevičius, R. J. Mukulys, S. Žebrauskas. Elektrotechnikos ir radioelektronikos terminų žodynų bendrybės ir skirtybės       //Lietuvos mokslas ir pramonė. Dabartinės mokslo kalbos kultūra. Konferencijos pranešimai. Kaunas: Technologija. 2001. P. 63–73.