2000 metais išspausdinti straipsniai
 
       Recenzuojamuose Lietuvos žurnaluose
  •   B. Karaliūnas. Vienfaziai kolektoriniai varikliai ir jų skaičiavimo metodai // Elektronika ir elektrotechnika. Nr. 4 (27). Kaunas: Technologija. 2000. p.   17–21.
  • A. J. Poška. Valve Linear Electric Drives // Elektronika ir elektrotechnika. Nr. 4(27). Kaunas: Technologija. 2000. p. 7–16.

      Lietuvos mokslininkų organizuotų tarptautinių konferencijų darbuose

  • A. J. Poška, V. Gruzdas, J. Zubaitis. Tiesiaeigių asinchroninių variklių eksperimentinio tyrimo problemos //,,Elektronika-2000”. Tarptautinės konferencijos moksliniai pranešimai: Elektros inžinerija T190. K. 2000. p. 162–166.

  •  A. Smilgevičius, R. Mukulys, S. Žebrauskas. Dėl terminų kompleksinė varža, pilnutinė varža ir kompleksinis laidis, pilnutinis laidis vartosenos lietuviškoje elektrotechnikos literatūroje // ,,Elektronika–2000”. Tarptautinės konferencijos moksliniai pranešimai: Automatizavimas ir robotųtechnika T125. K. 2000. p. 89–92.

   Kitoje mokslinėje spaudoje

  • J.  Bartlingas, J. Mukulys, A. Smilgevičius, S. Žebrauskas. Kauno hidroelektrinė: inž. Jono Smilgevičiaus projektas ir tikrovė // ,,Technikos mokslų raida Lietuvoje”. Mokslo istorikų konferencijos įvykusios 2000 m. spalio 24–25 d. Vilniuje, pranešimų medžiaga. Mokslotyros centro VI leidinys. Vilnius: Technika. 2000. p. 154–159.

  • A. Dambrauskas, D. Udris. Kombinuotos simpleksinės paieškos statistinės charakteristikos // Automatika ir valdymo technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2000. p. 22-24.

  • B. Karaliūnas. Mechaninių faktorių įtaka vienfazių kolektorinių variklių komutacijai // Elektrotechnika. Mokslo darbai. 24(33). Kaunas: Technologija. 2000. p. 56–60.

  • B. Karaliūnas. Kolektorinių variklių radijo trikdžiai ir jų malšinimo būdai // Lietuvos mokslas ir pramonė. Energetikos ir elektrotechnikos technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2000. p. 101–02.

  • A. J. Poška, Z. Savickienė, A. Ilgevičius. Tiesiaeigių asinchroninių variklių charakteristikų aibių apskaičiavimo problemos // Elektrotechnika. Mokslo darbai. 24(33). Kaunas: Technologija. 2000. p. 97–102.

  • A. J. Poška, R. Rinkevičienė, Z. Savickienė. Naujų tiesiaeigių asinchroninių pavarų kūrimo metodologija // Energetikos ir elektrotechnikos technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija. 2000. p. 80–81.