Apie kursą Kurso turinys Testai Autoriai Nuorodos

• Artimiausiu laiku ir tolimesnėje perspektyvoje nemažės informatikos ir telekomunikacijų specialistų poreikis.
• Gausėjant populiariajai ir taikomojo pobūdžio literatūrai lietuvių kalba, nėra susistemintos medžiagos apie kompiuterių architektūrą. Nepaisant įvairovės ir sparčių pokyčių, kompiuterijos srityje yra tam tikrų fundamentinių koncepcijų, kurios laikui bėgant nesikeičia ir yra nuolat diegiamos.
• „Kompiuterių architektūros“ dalykas numatytas beveik visose Lietuvos aukštosiose mokyklose su informatika, kompiuterija ar telekomunikacija susijusiose studijų programose. Šis kursas bus ypač naudingas studentams, institucijose kuriose technologijos mokslai nestudijuojami.

Kurso strategija

„Kompiuterių architektūros“ nuotolinių studijų kursas orientuotas į savarankišką mokymąsi, t. y. nereikalauja dėstytojų priežiūros. Tačiau iškilus kurso vartotojams neaiškumų, jie gali su kurso rengėjais susisiekti elektroniniu paštu ir išspręsti atsiradusią problemą. Kursas skirtas studentams, vidurinių mokyklų vyresnių klasių moksleiviams, o taip pat savarankiškai besilavinantiems asmenims.

Teorinė kurso medžiaga suskirstyta į aštuonias temas. Kiekviena tema yra suskirstyta į smulkesnes dalis – skyrius, kurie yra nedidelės apimties ir nesunkiai įsisavinami. Pilna skyrių teorinė medžiaga pateikiama atskirais failais PDF formatu, kuriuos galima parsisiųsti, išspausdinti ir studijuoti atidžiau. Prie kiekvienos temos yra pateikiami kontroliniai klausimai. Atsakydamas į juos, besimokantysis turėtų dar kartą peržvelgti nagrinėjamos temos medžiagą. Prie kiekvienos temos taip pat pateikiamas siūlomos skaityti literatūros sąrašas, o atskirame kurso puslapyje yra nuorodos į tinklapius, skirtus įvairioms kompiuterijos temoms.

Kas dvi temas – įsisavinus pakankamą medžiagos kiekį – pateikiamas pasitikrinimo testas, kuriuo galima įvertinti savo žinias. Teste atsitiktine tvarka pateikiami klausimai iš visų praeitų temų ir galimi atsakymų variantai. Įvykdžius testą, parodoma, kurie klausimai buvo atsakyti klaidingai. Testą galima atlikti neribotą skaičių kartų. Kursas parengtas kaip mokomoji priemonė studijuojantiems (taip pat ir besidominantiems) „Kompiuterių architektūros“ dalyką, todėl šio kurso vartotojo žinios turi būti vertinamos dėstytojo atitinkamoje mokymo įstaigoje egzamine ar įskaitoje.

Reikalavimai kurso vartotojui

„Kompiuterių architektūros“ kurso vartotoju gali būti bet kuris žmogus, turintis kompiuterį ir priėjimą prie Interneto. Kurso peržiūrai reikalinga Interneto naršyklė Internet Explorer 4.x, Netscape Navigator 4.x ar naujesnės versijos. Tekstiniams failams įrašytiems PDF formatu skaityti reikalinga laisvai platinama Acrobat Reader programa.

©Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2001
VGTU Elektronikos fakulteto puslapis Vilniaus Gedmino technikos universiteto pagrindinis puslapis