Įvadas į skaitmeninius metodus

Turinys

Žymenys

BSM

BEM

BELSM

ILM

Literatūra

Priedai

Į padžią

 

 

Įvadas

1. BAIGTINIŲ SKIRTUMŲ METODO PAGRINDAI

Bendros žinios. Potencialų skaičiavimas. Linijų ilginių talpų skaičiavimas. Daugialaidžių linijų banginių varžų skaičiavimas. Skaičiavimų tikslumas ir trukmė. Banginių laidumų ir varžų skaičiavimo programos.

2. BAIGTINIŲ ELEMENTŲ METODO PAGRINDAI.

Uždavinio formulavimas. Bendrieji principai. Baigtiniai elementai. Elementų sąsajos. Mazgų potencialų radimas. Baigtinių elementų metodo taikymo pavyzdys. Programinė įranga.

3. BAIGTINIŲ SKIRTUMŲ LAIKO SRITIES METODO PAGRINDAI

Maksvelo lygtys trimatėje erdvėje. Yee algoritmas. Makvelo lygtys baigtinių skirtumų pavidalu.Bangų sklidimo vienmatėje erdvėje modeliavimas. Metodo taikymas banginiams procesams vienmatėje erdvėje vizualizuotii. Komercinė programinė įranga

4. INTEGRALINIŲ LYGČIŲ METODO PAGRINDAI.

Trumpos žinios apie integralines lygtis. Momentų metodo principai. Momentų metodo taikymas. Ilginės talpos ir banginės varžos skaičiavimas. Komercinė programinė įranga.

PRIEDAI.

LITERATŪRA.

 

e-mail: stanislovas.staras@el.vtu.lt