Įvadas į skaitmeninius metodus

Turinys

Žymenys

BSM

BEM

BELSM

ILM

Literatūra

Priedai

Impedance

Pateikiamos žinios apie baigtinių skirtumų (BSM), baigtinių elementų (BEM), baigtinių skirtumų laiko srities (BSLSM),  integralinių lygčių (ILM) metodus ir jų taikymą sprendžiant elektromagnetizmo uždavinius.

Leidinys skirtas pagrindinių studijų studentams ir magistrantams, studijuojantiems elektronikos, informatikos, telekomunikacijų inžineriją.

 

e-mail: stanislovas.staras@el.vtu.lt