Į pagrindinį puslapį Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapis Informacija svečiams Informacija dėstytojams Nuorodų sarašas studentams Fakulteto katedros Distancinio mokymo puslapiai
Apie fakultetąStudijosMokslinė veiklaSkaitykite paskutiniuosius skelbimusFakulteto darbuotojaiVykstančios konferencijos


Apie fakultetą

      Fakultete yra Automatikos, Elektrotechnikos, Elektroninių sistemų ir Kompiuterių inžinerijos katedros. Jose dirba 50 dėstytojų: 10 profesorių, habil. daktarų; 28 docentai, daktarai; 12 doktorantų.
      1961 m. įkurtame Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale išleistos dvi elektros energijos tiekimo specialybės inžinierių laidos. 1962 m. liepos 1 d. atsirado Prietaisų gamybos fakultetas su pirmuoju dekanu S.Marazu ir prodekanu L.Janulioniu. 1964 metais fakultete veikė keturios katedros: Bendrosios fizikos, Elektrotechnikos, Matematikos ir Radijo aparatūros technologijos. Tuo metu fakultetas dieniniame skyriuje rengė garso technikos, radijo aparatūros konstravimo ir gamybos inžinierius, o vakariniame - elektros pavarų ir pramonės įrenginių automatizavimo specialistus, radijo aparatūros konstruktorius ir technologus. 1966 m. nuo Elektrotechnikos katedros atsiskyrusi Skaičiavimo technikos ir matematikos katedra rengė matematinių skaičiavimo mašinų ir programavimo inžinierius. Nuo 1967 m. lapkričio 1 d. fakulteto dekanu tapo Č.Teišerskas. 1966-1969 m. laikotarpiu veikė Radioelektronikos katedra, vadovaujama doc. J.Stanaičio.
      Dideli pokyčiai įvyko 1969 metais. Įkurtame Vilniaus inžineriniame statybos institute fakultetas gavo naują pavadinimą - Automatizacijos fakulteto su trimis katedromis: Elektrotechnikos, Elektros pavarų ir Radijo aparatūros technologijos. Fakultete liko tik vakarinis skyrius. Dieninio skyriaus studentai ir dalis dėstytojų išvyko į Kauną ir ten įkūrė KPI Radijo aparatūros konstravimo katedrą. Todėl vienu metu fakultetas turėjo Vakarinio pavadinimą. 1978 m. kovo 6 d. fakulteto dekanu tapo doc. Z.Vainoris, tačiau greitai jis buvo pakviestas dirbti į Aukštojo mokslo ministeriją. Jo pareigas perėmė ir iki 1991 m. fakultetui vadovavo doc. A.Seilius. Vyriausybės nutarimu 1987 m. fakultete vėl atidarytas dieninis skyrius ir jis tapo KPI Vilniaus fakultetu su 2 profilinėmis ir viena bendrąja katedra su autonomiškai organizuotomis radijo aparatūros konstravimo ir gamybos bei elektros įrenginių ir autonatizavimo specialybių inžinierių studijomis dieniniame ir vakariniame skyriuose.

      1991 metais fakultetas sugrįžo į Vilniaus technikos universitetą ir tapo Elektronikos fakultetu. Jo dekanu išrinktas doc. K.Maceika. Šiuo laikotarpiu susiformavo dviejų specialybių: automatikos ir radioelektronikos 3 pakopų - bakalaurų, magistrantūros ir doktorantūros - studijos su galimybėmis pasirinkti įvairias specializacijas.
      Kiekvienais metais į fakultetą įstoja apie 160 studentų. Per 37 metus fakultetas yra išleidęs - 3000 radioelektronikos ir automatikos inžinierių, 521 bakalaurų, 107 magistrų

 

VGTU | Svečiams | Dėstytojams | Studentams | Katedros | Distancinis apmokymas